Haber

İTÜ deprem ön raporunu hazırladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlere ilişkin ön raporunu hazırladı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin hemen ardından İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin bölgede incelemelerde bulunmak üzere yola çıktığı belirtildi.

Ön raporda şu değerlendirmelere yer verildi: “ARAYADAKİ FAYIN BELİRLİ BÖLÜMLERİNDE YÜZEY ÇATLAKLARI GÖRÜLÜYOR” Jeolojik değerlendirme: “İki deprem (Mw 7.8 ve Mw 7.7) meydana geldi. Bu depremler sonucunda bölgede yüzey kırılması haritalandı. uydu görüntüleri çok geniş bir alandadır.Sahada fayın belirli kesimlerinde yüzey kırığı gözlenmektedir.Fayın tablosal yapısı ve izi sahada bilinen hatlara yakın olmakla birlikte morfolojik olarak Çardak Fayı üzerinde sırt ve sırtlar bulunmaktadır. Bu sarsıntının yamaçlardan ilerlediği görülmektedir.Bu sarsıntının arazi izleri ve yüzey kırılma haritası yepyeni bilgiler içermektedir.Amanos Segmentinin 2 bağımsız depremi, Çardak Fayının 2’si, Birbirine bağlı segmentlerin kayma dağılımı, Bölgede Pazarcık Segmentinin 1 ve Gölbaşı Segmentinin 1’i aynı anda dikkati çeken bir diğer unsur ise Türkiye’nin diri fay haritası ve yüzey kırıkları birbirini üzer ve geçer. farklı alanlar aracılığıyla.

Jeofizik değerlendirme: “6 Şubat 2023 Nurdağı-Pazarcık ve Ekinözü sarsıntılarının aletsel momenti, uzak ve yakın alan sismolojik (BB ve SGM) ve jeodezik (GPS) veri ve gözlemlerinin ortak eksenel analizi ile büyüklükleri (Mw) 7,8 ve Hesaplanan aletsel büyüklüklerin ortasında, uygulanan tekniğe ve analiz edilen bilgi setine bağlı olarak çok küçük farklılıklar beklenebilir.Modelleme sonuçları, Mw 7.8 Nurdağı-Pazarcık ve Mw 7.7 Ekinözü depremlerinin kırılma sürelerinin sırasıyla yaklaşık 100 saniye ve 60 saniye. ayrıca açıkça gösterir

“4,7 METRE İKİ ŞOKTAN SONRA EN BÜYÜK YATAY DEPLASMAN” Jeodezik değerlendirme: “4 AAKT (Gaziantep), EKZ1 (Ekinözü), MLY1 (Malatya) ve ONIY (Osmaniye) – depremler sırasında GNSS verisi toplamaya devam edebilen Sabit GNSS istasyonlarının gözlem bilgileri ilgili sarsıntıların sismik etkilerini jeodezik olarak belirlemek için kullanılmıştır. Bu istasyonların deprem günü 1 saniye aralıklarla uydu gözlem bilgileri, GNSS Hassas Nokta Konumlandırma tekniği ve istasyonlardaki yatay yer değiştirmeler kullanılarak mutlak formül ile statik ve kinematik olarak değerlendirilmiştir. Statik değerlendirmeye göre her iki sarsıntıdan sonra en büyük yatay yer değiştirme EKZ1 istasyonunda 4,7 metre, MLY1 istasyonunda 69,9 cm, ANTE ve ONIY istasyonunda 39,6 cm ve 29,2 cm yatay yer değiştirme olmuştur. kinematik değerlendirmeler genel olarak statik kıymadır. deneme sonuçlarını desteklemektedir”

Yapısal Hasarların Değerlendirilmesi: “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde sırasıyla 7,8 ve 7,7 büyüklüğünde meydana gelen şiddetli depremlerde çok sayıda betonarme bina çökerek Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki 10 ildeki en büyüğü oldu. çöken binaların yıkımında aktif olması, binaların yaşı, temellerin taşıma gücünün düşük olması, inşaatta kullanılan malzemelerin kalitesi, kolon ve kirişlerin kesit boyutları ile donatı boyutlarının yetersizliği, Taşıyıcı sistem elemanlarının yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak inşa edilmesi Yıkım sebeplerinin en barizleri yapılmamış olmaları, diğer imalat hataları ve bitişik binaların kat kotlarıydı. Tüm katların sandviç şeklinde üst üste veya dönerek çöktüğü gözlemlenmiştir. tamamen veya kısmen döşeme sistemine kısmen veya tamamen döndürülerek yan tarafa doğru kaydırılır. Hatay-Antakya ve Adıyaman-Gölbaşı gibi bölgelerde ise zemin sıvılaşmasının etkisiyle binaların tabana batarak eğik bir konumda çöktükleri ya da binanın tamamının yana yattığı ya da binanın tamamının yana yattığı ya da kısmen sıvılaşan zemin çöker. Bu sarsıntılar sonucunda betonarme binalar gibi tüm yapıların yönetmeliğine uygun olarak projelerine uygun olarak zemin kapasitesi yüksek alanlarda inşa edilen hastaneler ve bazı kamu binaları, bu sarsıntılar sonucunda yapısal hasarların arttığını bir kez daha göstermiştir. Bu tür şiddetli sarsıntılar sonucunda binalarda meydana gelebilecek depremler çok sınırlı ölçüde kalabilmektedir. Bir kısmının taşıyıcı sistem elemanları ile dolgu duvar olarak kullanılan bims beton blok tuğlalar arasındaki ilişkinin sarsıntı sırasında deformasyona izin vermeyecek şekilde inşa edilmiş olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

“ESKİ VE ZAYIF YAPI STOKUNUN YENİLENMESİ İHTİYACI ALT ÇİZİLDİ” Kentsel Planlama ve Hızlı Konut İhtiyaçlarında Geleceğe Yönelik Çıkarımları Karşılamak İçin Kullanılabilecek İnşaat Tekniklerinin Değerlendirilmesi: “Kırma ile meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Pazarcık depremi merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan Güneydoğu Anadolu Fay Hattı’nın ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Elbistan depremi, Türkiye’nin en büyük ikinci ve üçüncü depremi olarak kayıtlara geçti.AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planlarında 2019-2021 yılları arasında depremden etkilenen ve 13,5 milyon kişinin yaşadığı 10 il için yapılan tespit ve tahminlerde, kentlerin çoğunun gelişmemiş temeller üzerinde olduğu, eski ve zayıf yapının yenilenmesi gerektiğinin altı çizildi. bu alanlarda stok imar ve yapılaşma uygulamaları, imar planı hazırlama ve onay süreçlerinde yetki ve sorumluluklar s, imar afları ve beraberindeki yüksek riskli yapı stoğu ve mevcut yapı denetim sorunları.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu