Ekonomi

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
BEDELSİZ PAY ALMA HAKKI KULLANIM BAŞLANGIÇ TARİHİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.03.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
88.245.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
700.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
8.824.500
61.175.500,000
693,24607
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
Nâma
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
79.420.500
550.579.500,000
693,24607
B Grubu
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
88.245.000
611.755.000,000
693,24607
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
31.05.2024
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
611.755.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
19.03.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
24.05.2024
SPK Başvuru Tarihi
19.03.2024
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
24.05.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
04.06.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
03.06.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 611.755.000 TL’lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurumuz 24.05.2024 tarih ve 2024/26 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır.

Bedelsiz pay ödeme tarihi 04.06.2024’dür. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2
SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu